Skive - Første Energiby

Skive Kommune har de seneste år opgraderet indsatsen for at skabe endnu mere energieffektivitet og optimering af energibesparende foranstaltninger, og dette arbejde udmøntede sig i, at Skive blev udpeget som landets første Energiby i oktober 2008.

Dermed har Skive Kommune sat nye standarder for arbejdet med Klima og Energi, og vi fortsætter bestræbelserne både lokalt og strategisk med at involvere alle borgere og virksomheder for at skabe et mere uafhængigt, selvforsynende og bæredygtigt samfund til gavn for alle i Skive Kommune. 

Nærværende strategi, som er den anden revideret udgave af 2010 udgaven, sætter mål og rammer for, hvordan Skive Kommune bliver et CO2-neutralt samfund, og hvilke foranstaltninger, der på nuværende tidspunkt er kendte virkemidler for at bringe kommunen derhen.

CO2-neutrale i 2029

Klima og Energi Strategien afsluttes med en fremtidsfortælling om, hvordan Skive Kommune kan tænkes at tage sig ud i 2029, når vi har opfyldt visionen om at være CO2-neutral på det tidspunkt.

Fortællingen skal gerne inspirere den enkelte læser til uden forudsætninger at skabe sig sit eget billede af, hvordan Skive Kommune tager sig ud i fremtiden - både fysisk og ikke mindst teknologisk og økonomisk.

Der er udarbejdet en handlingsplan, som et tillæg til strategien. Her fremgår det hvordan konkrete handlinger skal sikre Skive Kommunes mål.

Publiceret 31-03-2017