Energibyen Skive financieres gennem projekter  

Projekter er vores levebrød. Vi skaber projekter i samarbejde med eksterne og interne partnere, som vi søger tilskud til gennem EU, styrelser, Region Midtjylland, Skive Kommune og fonde.

Energibyen Skive og alle vores eksterne såvel som interne samarbejdspartnere arbejder og tænker i at opfylde mål og rammer i Klima og Energi Strategi 2029. Det er en forudsætning, at alle i kommunen arbejder aktivt for at efterleve strategiens intentioner, hvis visionen skal lykkes. Det betyder, at f.eks. kommuneplan, lokalplaner og Agenda 21-strategi skal udarbejdes i overensstemmelse med bestemmelser udstukket i Energi Bæredygtighed Strategi 2029.

I menuen til venstre kan du læse om afsluttede og aktive projekter, som enten er gennemført i regi af Energibyen Skive eller som vi arbejder på lige nu.

På nuværende tidspunkt har vi ingen aktive projekter i energibyen, og det skyldes, at vi er i en ansøgningsfase, hvor vi afventer svar på en række projektansøgninger.

Publiceret 24-10-2018