Forudsætninger for bioraffinering af græs i energi- og klimapolitik.

EU’s vanddirektiv betyder, at landbruget i Danmark skal reducere udledningen kvælstof  med i alt 18.000 tons i 2027 for at opnå ”en god økologisk tilstand” i fjordene. Det er 5 gange højere regeringens mål for 2020.

Partnerkonferencen finder sted hos Comwell, Rebild Bakker, onsdag d. 18 marts, 2020.

Program for dagen:

13:45   Registrering
14:15

    

Grønne bioraffinaderier - hvilke forudsætninger giver energi- og klimapolitikken i Danmark og Sverige

    Green Valleys – en grænseoverskridende udviklingsplatform for grøn bioraffinering, v. Ulrika Åkesson, Agroväst
    Første års erfaringer fra demoanlæg for bioraffinering i Foulum, v. Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitet
   

Svensk-dansk samarbejde om etablering af et demo- anlæg i Töreboda, v. Andrea von Essen, Naturbruksförvaltningen Västra Götaland

   

Landbrug, lovgivning og klimapolitik, v. Erik Kolding, Skive Kommune

   

Markanvänding och bioenergi på vägen mot ett klimaneutralt Sverige, v. Christel Cederberg, Chalmers

15:15   Dialogsamtale og information om delaktivitet 5 + kaffe og sandwich
16:00   Sammenfatning og afslutning

Tilmelding foregår her - senest 17. februar 2020.

Download  programmet her

Om Projektet

Det 3-årige projekt Green Valleys er et interregionalt europæisk udviklingsprojekt, som har til formål at udvikle en platform for grøn bioraffinering. Projektet skal demonstrere, hvordan raffinering af biomasse fra græsmarker kan levere bæredygtigt producerede energiprodukter, proteiner og biomaterialer.
Formålet er at vise, at vi med cirkulær grøn (bio)økonomi kan udvikle og udnytte landbrugets potentiale for at bidrage til produktion af vedvarende energi samtidig med, at vi løser miljøudfordringer som nitratudvaskning fra dyrkningsarealer og mindsker pesticidforbruget.

Publiceret 11-02-2020