Energibyen Skive er med i et projekt, der skal vise, hvordan der kan etableres kollektiv varmeforsyning i det åbne land uden for traditionelle varmeforsyningsområder. Projektet skal ligeledes demonstrere, hvordan et varmepumpesystem med mange forbrugere kan skaleres op og være med til at balancere det danske elnet.

Projektet foregår i samarbejde med Aalborg Universitet, Suntherm, Ringkøbing-Skjern og Aarhus Kommuner. 

Varmeforsyningen er baseret på en varmepumpe og et særligt effektivt varmelager. Det bliver derved muligt at få en betydelig lavere varmepris, som er sammenlignelig med traditionel fjernvarme i byerne.

Den enkelte husstand skal ikke investere i varmeanlægget, men bare bestille varmeforsyning ved leverandøren. Leverandøren sørger for at installerer og vedligeholde varmeanlægget. Der betales en oprettelses afgift i størrelsesordenen 20.000 kr. og derefter sendes en månedlig regning baseret på basisomkostninger og forbrug – præcist som ved en fjernvarmeforsyning.

Publiceret 10-04-2019